Je wil het anders doen, je loopt tegen hetzelfde ongenoegen of frustraties aan als eerder in je leven, en je herkent dit als iets van jezelf. Of je verandert van baan of van rol en soms gaat het vanzelf, je verrast jezelf, je hebt al zoveel  van het nieuwe gedag paraat. En soms valt het tegen, lijkt het moeilijk om tot nieuw gedrag te komen. Zit het er niet in of is er iets anders aan de hand? Waar persoonlijkheidsontwikkeling nodig is om professionele ontwikkeling mogelijk te maken, dát is mijn werkterrein.

Hoe ik werk

Bij elke vraag kijk ik naar de situatie en je gedrag in die situatie. Naar gedragspatronen en onderliggende aannames die dat gedrag veroorzaken. Wat is je primaire reflex of wat zijn defensieve patronen om in de wereld te zijn, wat is de ervaren identiteit? Dat zijn niveau’s die steeds dieper naar de persoonlijkheid en de kern van jou als mens gaan. Op basis van deze inzichten in je eigen persoonlijkheid werk ik aan vaardigheden en gedrag. We brengen de symptomen terug naar de bron, voordat we een gerichte inzet doen op ander gedrag. 

Maak een afspraak

tim stevens

Mijn bronnen

Ik ben gefascineerd door het vermogen van mensen om te creëren en te realiseren wat zij kunnen verbeelden. Ik gebruik werkvormen uit onder andere transactionele analyse, systemisch werken, teamcoaching, positieve psychologie, mindfulness/meditatie en talentontwikkeling. Als coach spreek ik je verlangen en kracht aan, en je vermogen om je leven en werk vanuit je essentie vorm te geven, in plaats vanuit je rol of conditioneringen. Het gaat erom dat je in het hart van je talenten werkt, je niet richt naar verwachtingen van anderen, maar naar wie je werkelijk bent.

Over Tim

Zo ziet een coachtraject eruit

Een coachtraject start met een kennismakingsgesprek, waarin we vraag en aanbod verkennen. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de aanleiding, het doel en het verwachte resultaat van het coachtraject. Na een besluit over de start van een traject plannen we meestal een gesprek met je direct leidinggevende, waarin wij verwachtingen en resultaten van het coachtraject bespreken. We kunnen afspraken maken over ondersteuning door de leidinggevende, over de manier van werken en over de tussentijdse terugkoppeling. Ter afronding van het coachtraject kijken we, ook in een drie-gesprek met je leidinggevende, terug en evalueren we de bereikte effecten.

Een coachtraject bestaat meestal uit vijf gesprekken van 1½ uur in een periode van een half jaar. In de gesprekken onderzoeken we oorzaak-en-gevolg patronen in gedrag, werken we aan bewustwording, worden er instrumenten en methodieken aangereikt, en experimenteren we met nieuw gedrag. Het coachtraject is nauw verweven met de werkpraktijk, met een insteek op concreet gedrag, en met indien passend regelmatig, bijvoorbeeld wekelijkse, terugkoppeling of bijsturing per email of telefonisch. De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Driebergen. Vooraf ontvang je een aanbod op basis van de totale verwachte maximale kosten voor het coachtraject.

Maak een afspraak

Top