berg 02

Nicole van der Spank en Tim Stevens werken samen in Vivant.

De naam van ons bureau Vivant is geïnspireerd door de Franse betekenis ervan: ‘levend’. Werken vanuit Vivant is voor ons altijd levend, geen standaardaanpak maar maatwerk. Wij werken vanuit een sterke persoonlijke inspiratie en betrokkenheid waarbij het samen resultaten boeken net zo belangrijk is als het opbouwen van een duurzame relatie met de opdrachtgever.

Wederzijds respect, oog voor verschillende kwaliteiten en gezamenlijke belangen staan hierbij centraal. Vanuit deze oriëntatie zetten we graag onze kwaliteiten in om met opdrachtgevers en klanten te werken aan structurele –door mensen gedragen- veranderingen.

 Orde van Organisatieadviseurs

Tim Stevens is aangesloten bij OoaTim Stevens is lid van de Orde van Organisatieadviseurs en werkt volgens de gedragsregels van de Ooa, waarin onder meer de deskundigheid, vertrouwelijkheid en professionele onafhankelijkheid zijn opgenomen.

Meer over Tim

Ondernemend in de wereld

We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dit stuurt mede onze keuze voor projecten en klanten. We werken met mensen in organisaties aan de ontwikkeling van werk en aan hun persoonlijke groei. We zijn graag actief in projecten die de werk- en leefomstandigheden van mensen verbeteren. Samen maken we de wereld zoals die is, en we hopen daar vanuit onze organisatie Vivant een positieve bijdrage aan te leveren.

Top