graan

Als coach begeleid ik mensen met vragen waar leven en werk elkaar raken. Ik ben gids voor mijn klanten en help hen om zelf vorm te geven aan hun verlangens en verantwoordelijkheden. De aanleiding voor een coachvraag komt vaak vanuit het werk. Mensen veranderen van baan en van rol en blijken zichzelf te verrassen omdat al zoveel van het nieuwe gedrag klaar blijkt te liggen, ze hebben het paraat. En soms valt het tegen, op bepaalde aspecten lijkt het moeilijk om tot nieuw gedrag te komen. Zit het er niet in of is er iets anders aan de hand? Waar persoonlijkheidsontwikkeling nodig is om professionele ontwikkeling mogelijk te maken, dát is mijn werkterrein.

Versterken zelfstandigheid

Mijn bijdrage is steeds gericht op het versterken van autonomie. Daarom ben ik er alert op dat de vragen waar ik aan werk niet alleen de ervaren problematiek verlichten maar juist de klant versterken in zijn zelfstandigheid en uniciteit. Ik begeleid en ondersteun hen om geïnspireerd en productief te werken, en daar regie over te nemen. Om te kunnen genieten van het leven en het werk.

Missie

Mijn missie is om mensen in hun verlangen en kracht aan te spreken en hen leren het onderscheid te zien tussen hun essentie en hun conditioneringen. Dieper liggend gaat het erom dat je niet probeert goed te worden in iets wat er niet in zit. Je kunt je wel richten op wat geleefd wil worden, en je volle potentieel uitvouwen en tot ontplooiing brengen, zodat je kan worden wie je werkelijk bent.

Leven en werk

Waar leven en werk raken, kunnen veel vragen leven. Vragen over loopbaanontwikkeling, de balans werk en leven, leiderschapsontwikkeling, ondernemen en professionele groei. Bij elke vraag kijk ik naar de situatie, en wat het gedrag is in die situatie. Naar gedragspatronen en onderliggende aannames die dat gedrag veroorzaken. En wat is de primaire reflex of wat zijn defensieve patronen om in de wereld te zijn, wat is de ervaren identiteit? Dat zijn niveau’s die steeds dieper naar de persoonlijkheid en de kern van de mens gaan. Op basis van deze inzichten in je eigen persoonlijkheid werk ik aan vaardigheden en gedrag. Ik breng de symptomen terug naar de bron, voordat we een gerichte inzet doen op ander gedrag.

Maatwerk

Ik maak steeds met de coachee een traject op maat, waarbij een variëteit aan methodieken kan worden ingezet. Ik gebruik werkvormen uit onder andere transactionele analyse en systemisch werken. Voor talentontwikkeling gebruik ik vaker de sterke punten benadering en Strengthsfinder van Clifton en Buckingham, uit de hoek van de positieve psychologie van onder andere Martin Seligman. Bij loopbaanvragen gebruik ik onder meer het gedachtegoed van Adriaan Hoogendijk over loopbaanzelfsturing. Waar passend maak ik gebruik van ontspanningsoefeningen, mindfulness en korte meditaties.
Zie voor een algemene beschrijving van een traject de PDF: Coachtraject Vivant 2017

Top