Skaten

Als je iets moet doen kan dit uitdagend zijn en iets levendigs en speels activeren, het beste in je naar boven halen. Dit wordt taakgericht gedrag of on task gedrag genoemd.

Als de spanning van de taak te groot wordt of iets in jou triggert, kan taakmijdend gedrag worden geactiveerd. Je gaat dan off task, je verdediging en overlevingsreacties nemen het over. Je wordt risicomijdend en waar je je tegen verdedigt kan niet meer worden gezien of benoemd. Dan kan het lastig zijn om te doen wat je moet doen.

Download het e-book 'Stimuleren van taakgericht gedrag'

Top