Slak op een blad

In vrijwel alle kloosterordes heeft dat wat belangrijk is een vaste plek in de dagelijkse routine. Het grote voordeel daarvan is dat de monniken er niet meer over na hoeven te denken, het is geroutineerd gedrag. Het moment van de dag geeft aan wanneer het tijd is om een activiteit te stoppen en een andere te starten. Zo bewegen ze mee met het ritme van de dag.

Wij hebben in ons leven elke dag een divers programma van activiteiten. We staan op, we hebben momenten van eten, zorg voor onze kinderen of naasten, werken en vrije tijd. Als het belangrijk is om je toe te wenden naar je inspiratie en je intuïtieve wijsheid dan is het belangrijk die een plek te geven in je dagprogramma. Als het belangrijk is om te werken en om te ontspannen en tijd voor lichaamsbeweging te hebben, dan is het belangrijk om dit in een routine op te nemen.

Wat mij hierbij heeft geïnspireerd en erg heeft geholpen is het Benedictijns tijdmanagement (Derkse, 2003, p. 103). Daarvan heb ik geleerd een natuurlijke spanningsboog in een dag te maken en niet alle schuiven elk moment op maximaal te zetten. Ik begin de dag met formele meditatie op een vaste plek. Mijn geest wordt open en helder. Er ontstaat een ruimte waarin de verschijnselen van de dag zich kunnen ontvouwen.

Ik maak halverwege de dag een balans op van wat er al gedaan is, en wat nog kan en moet in de andere helft. Om een uur of drie ’s middags, met het eind van de werkdag in zicht, maak ik een keuze voor wat ik nog wil doen in de resterende tijd. Wat is haalbaar en wenselijk? Meestal kan ik allerlei doelen en verwachtingen die ik nog in mijn hoofd heb terzijde leggen, omdat realisatie ervan redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Dit geeft focus en rust, en een aandachtvolle houding voor de uren die er nog zijn. Ik werk dan geconcentreerder en effectiever, kan meer bereiken en word minder moe.

Benedictijns Tijdmanagement

Samengesteld door Tim Stevens, uit: Een levensregel voor beginners, Wil Derkse, Lannoo NV, Tielt, 2003

Elk moment is een kans om van harte respons te geven (luisteren – aandacht – aanwezigheid)

Benut de startenergie van de (werk)dag met wat het belangrijkst is. Je geest ervaart het eerste als het belangrijkst en is vervolgens minder alert. En houd de aandacht en concentratie een flinke tijd vol.

Leef de dag bewust en met aandacht. De klok geeft aan dat met iets begonnen moet worden, of dat het tijd is ergens mee op te houden

‘Stilte’ is nodig om onderhoud te plegen aan een goede mentaliteit en gesteldheid van je ziel. Momenten van spel (’recreatie’) en stilte (braakliggen,‘vruchtbaarheid’) stimuleren openheid, frisheid, nieuwe ideeën en motivatie om verder te gaan

priem
begin van de dag
opstaan
je handen openen voor het licht
een moment om je houding in orde te brengen
aan het begin van de dag, aan het begin van je werk
van harte respons gevend, aandachtig, waardig, ontspannen

sext
halverwege
alles even neerleggen
je herinneren dat je gedurende de dag steeds opnieuw kunt beginnen
je richten op oriëntatiepunten van waarde
nieuwe bezieling krijgen, ontvangen
je rug rechten

noon
driekwart
een kort moment stilstaan;
wat wil je, kun je nog doen gezien de eindigheid van de tijd en energie

vespers
einde van de werkdag
moment om op enigerlei manier je werkkleding af te leggen
je te verzoenen met spanningen, falen, succes
tijd voor lectuur
de maaltijd samen delen
recreatie

completen
‘simpel’ afronden
gewetensonderzoek → vergeving → nachtstilte → contemplatie → slapen
vrede hebben met waarin je faalde en geslaagd bent

Top